Filosofie

Organisaties krijgen te maken met bezuinigingen, steeds hardere concurrentie, tekort aan medewerkers en steeds verdergaande flexibilisering van arbeid. Organisaties moeten dus meer met minder doen! Van belang is dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, waarbij de medewerkers plezier in het werk houden en het management niet geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een verhoging van het ziekteverzuim of ongewenst verloop van medewerkers.

Adequaat managen is zowel de harde als de zachte kant gericht vormgeven. Dit betekent dat organisatiestructuur, processen en inrichting effectief verbonden moeten worden met de cultuur, competenties en motivatie van de mens in de organisatie.

VOA&C heeft als missie een bijdrage te leveren aan het ontwikkelvermogen van organisaties, waarbij de mens centraal staat. Daartoe heeft zij een consistent dienstenaanbod ontwikkeld.

VOA&C is gespecialiseerd in maatwerktrajecten. Afhankelijk waar de organisatie behoefte aan heeft wordt, samen met de organisatie, voor dát traject gekozen waarmee het beste resultaat te realiseren is.